Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Obnova prevádzky

Obnovenie prevádzky MŠ od 1.6.2020 pre deti zamestnaných rodičov. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - Mesta Košice, nebudú v MŠ umiestnené od 1.6.2020 do 31.8.2020 deti rodičov na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Prevádzka MŠ bude od 7.00 do 16.00 hod. v 1. triede, 2. triede, 5. triede a 6. triede.

Rozdelenie detí do tried:

 • 1. trieda: deti z 1. a 4. triedy
 • 2. trieda: deti z 2. a 3. triedy
 • 5. trieda: deti z 5. a 4. triedy
 • 6. trieda: deti zo 6. a 4. triedy
Zoznamy detí budú vyvesené na vchodoch do jednotlivých pavilónov.
Rodičia detí, ktoré už neprídu do MŠ si môžu prísť vyzdvihnúť svoje osobné veci dňa 28. a 29.5.2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 01.06.2020

Materská škola bude otvorená za prísnych hygienicko - epidemiologických opatrení.

MŠ bude otvorená od 07:00 do 16:00 hod. Príchod detí do MŠ bude v čase od 07:00 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:00 hod.

 • V skupine bude max. 15 detí.
 • Do budovy vstupujú všetky osoby s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Deti po príchode do šatne si odložia rúško do skrinky, v skrinke musia mať aj náhradné rúško. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Do šatne vstupujú max. 4 osoby -2 rodičia a 2 deti.
 • Rodičia sa môžu v šatni zdržať max. 10 min.
 • Učiteľky realizujú sprísnený ranný filter.
 • Pred vstupom do triedy učiteľka zmeria dieťaťu teplotu bezkontaktným teplomerom. Tolerovaná teplota je do 37,5 °C. V prípade podozrenia na ochorenie (nie len COVID-19) dieťa nepreberie.
 • Deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – zverejnené na webe MŠ v sekcii DOKUMENTY.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa - zverejnené na webe MŠ v sekcii DOKUMENTY.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Na utieranie rúk budú používať svoje uretáky, ktoré sa budú vymieňať 2x v týždni, a to v pondelok a stredu.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude ihneď kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-<>19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

Prejsť na hlavnú stránku

Domov